Относно ползването на изображения от Гига София!

1. Имате право безплатно да публикувате в интернет статични изображения взети от сайта Гига София, с размери до 3 мегапиксела. Стига да сте посочили ясно източника и да сте сложили реален линк към http://gigasofia или съответната панорама.

2. Имате право безплатно да използвате в печатни издания изображения взети от сайта Гига София. Стига да сте посочили ясно уеб адреса на източника: http://gigasofia.com

3. За ползване на изображения за комерсиални нужди се свържете с мен